Apskaitos ir verslo sistema

UAB „Rivilė“ sukurtų produktų lyderės – apskaitos sistemos „Rivilė Gama“.

Sistema „RIVILĖ-GAMA“ – apskaitos sistema, apimanti buhalterinę, finansinę ir verslo valdymo apskaitą. Ji turi įprastas grafinės „Windows“ terpės „interfeiso“ galimybes, o Kliento / Serverio (Client / Server-SQL) technologija bei tranzakcijų mechanizmas užtikrina duomenų patikimumą ir stabilumą. Sistema „RIVILĖ-GAMA“ pritaikyta Lietuvos vartotojui.

„RIVILĖ-GAMA“ – tai daugiavartotojiška, tenkinanti įvairaus dydžio kompanijų reikalavimus sistema. Ji yra modulinės struktūros, todėl klientas gali įsigyti tik jam reikalingus modulius ir tik tiek, kiek jų reikia, t. y. rasti sau geriausią ir pigiausią sprendimą.

Sistemoje „RIVILĖ-GAMA“ galima matyti ne tik visos įmonės, bet ir jos padalinių, kaštų centrų ar objektų balansą iš karto po ūkinės operacijos patvirtinimo. Taip pat vartotojas gali bet kada surasti tą pirminę operaciją, kuri suformavo įrašą įmonės balanse (Didžiojoje knygoje), t. y. atsekti ne tik ūkinės operacijos sąskaitų korespondencijas, bet ir ūkinę operaciją, kuri buvo tam tikros korespondencijos pagrindu. Sistemoje „RIVILĖ-GAMA“ veikia bendras sutarčių valdymo mechanizmas.

Sistemoje „RIVILĖ-GAMA“ vartotojas gali pats (be programuotojo pagalbos) papildyti ekrano laukus savais laukais, kur būtų vedama papildoma informacija.

Sistema „RIVILĖ-GAMA“ – daugiavaliutė sistema. Yra pilna valiutų konvertacija, atsižvelgiant į valiutų kursus.

Sistema „RIVILĖ-GAMA“ yra suderinama su sistemomis, aptarnaujančiomis kasos aparatus, kompiuterines svarstykles bei POS-us, turi „pardavimo taškų“ modulį, kuris kartu su fiskaliniu bloku bei čekių spausdintuvu gali atlikti kasos aparato funkciją ir visas operacijas eksportuoti į sistemą „RIVILĖ-GAMA“. „Pardavimo taškų“ modulis pritaikytas darbui įprastose mažmeninės prekybos vietose, vaistinėse (kompensuojamų vaistų pardavimo ypatumai) ir kavinėse / restoranuose (yra programinis ryšys su valgiaraščiu ir gamyba).

Prie sistemos „RIVILĖ-GAMA“ galima jungti brūkšninių kodų skaitytuvus, taip pat nešiojamus brūkšninių kodų skaitytuvus-kaupiklius.

Sistemoje „RIVILĖ-GAMA“ galima apriboti vartotojo veiksmus, panaudojant lanksčią vardų ir slaptažodžių sistemą bei vidinį administravimą.

Sistemoje „RIVILĖ-GAMA“ yra ataskaitų generatorius, todėl ataskaitas galima nesunkiai kurti arba keisti. Prie ataskaitų galima prijungti papildomas programas ir labai praplėsti ataskaitų bei jose gaunamų duomenų spektrą. Sistema leidžia ataskaitas formuoti į „MS Exel“ formatą (lenteles arba grafikus). Dokumentų (sutarčių, įsakymų ir pan.) šablonais gali būti „MS Word“ dokumentai.

Darbui tarp nutolusių (nesujungtų lokaliu kompiuteriniu tinklu) darbo vietų ar filialų yra skirtas specialus duomenų (operacijų) apsikeitimo būdas – tarpfilialinis ryšys. Ryšiui panaudotas SQL replikavimo mechanizmas. Daliniam informacijos apsikeitimui galima naudoti sistemos „RIVILĖ-GAMA“ galimybę eksportuoti operacijas į tarpines bylas, o iš jų importuoti kitoje vietoje.

Sistemoje „RIVILĖ-GAMA“ prekėms galima laisvai pasirinkti keletą matavimo vienetų, t. y. pirkti, parduoti, perduoti galima bet kuriuo pasirinktu matavimo vienetu, iš anksto aprašius jų tarpusavio santykius.

Sistemoje „RIVILĖ-GAMA“ galimos įvairios nuolaidų lentelės, matricos, kainynai ir pan. Kokią kainų politiką naudoti - nusprendžia užsakovo atsakingi darbuotojai.